John Williams: Stoner

Ötven éve, hogy létezik ez a regény, mégis csak most kapta kezébe a magyar közönség. Nem is akármilyen ajánlással, a Stoner Európa-szerte bestselleré lett. Nem csoda hát, hogy minket is maga alá gyűrt a kíváncsiság: Mit tud ez a Stoner, hogy ennyire...?


Stoner története ennyi. Se több, se kevesebb:
"1910-ben, amikor a Missouri Egyetemre beiratkozott, William Stoner tizenkilenc éves volt. Nyolc évvel később, az első világháború tetőpontján megszerezte doktori fokozatát, oktatói állást kapott az egyetemen, és ott is tanított egészen 1956-ban bekövetkezett haláláig."

Mégis, a regény a száraz információhalmaz mögött egy emberi sorssal szembesít, amely a maga kisszerűségén át mutatja meg a teljességet. Stoner élete nem bővelkedik kalandokban, nagy eszmékben, emberfelettiségben. Stoner nagy valószínűséggel nem lesz senkinek sem a példaképe. Stoner nem jó ember, de nem is rossz. Stoner "csak" egy személy, aki élete egy pontján felismerte élete célját, és bejárta az odáig vezető, aligha kanyargós utat.

Az olvasóban akaratlanul is felmerül a kérdés, hogy mitől is vált ez a regény bestsellerré? Mit ad hozzá az ő életéhez? És a nyalka eb épp itt van elhantolva. Ez a történet egy bizonyos értelemben szinte semmit, a másikban mégis olyan sokat ad. Az író, John Williams (illetve magyar viszonylatban jelentékeny részben a fordító) jegyzi a stílust, a szavak, a mondatok olyasfajta varázslatos egymásutániságát, hogy képesek vagyunk százasával pörgetni a kötet lapjait, amelyeken már-már botrányosan kevés a történés, a lélekelemzés.

A magyar könyvborító

Stoner maga, és az ő kiszámítható mód kiszámíthatatlan mindennapjai, a vonalassága, az esendősége, a megvetendő és felemelő cselekedetei mind-mind visszamutatnak magára az olvasóra. Ez a regény nem több, és nem is kevesebb mint egy díszes, karcos tükör, amelyen olyan sok a részlet. És a részletek bizonyos elemei ránk hasonlítanak. A csorba képű tükör pedig önmagán keresztül egy újfajta képet fest mindazokról, akik belenéznek.

Gyönyörűséges folyamat ez. Olyan irodalmi és intellektuális kaland, amely csak azoknak adatik meg, akik hajlandóak nyitott szívvel belevetni magukat. Sok véleménnyel szemben mi nem állítjuk, hogy a Stoner hibátlan regény - ahhoz még hiányzik egy csipet katarzis, extra bőrbizsergetés. De bárhogyan is tekergetnénk a szót, a Stoner méltán vált bestsellerré, tekintve elképesztő egyenletességét, olvasmányos mivoltát, felismerésekben gazdag történetvezetését.

A Stoner híre szájról szájra terjedt az olvasók körében. Mi pedig ezzel a kritikával ajánljuk jó szívvel.


-EveCarrot

Némi extra:
Érdemes megfigyelni, hogy különböző könyvborítók milyen módon árnyalják a mondanivalót. A teljesség igénye nélkül, a kedvenceinket válogattuk össze.)Park, Budapest, 2015
354 oldal
keménytáblás
ISBN: 9789633551745
Fordította: Gy. Horváth LászlóA könyvért hálás köszönet a Park Kiadónak!

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme