Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a FOOTER.HU magazin valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket.

A FOOTER.HU oldalain található tartalom a FOOTER.HU alkotóinak szellemi tulajdona. A munkatársak fenntartanak minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik!

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap, így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, satöbbi.

A FOOTER.HU oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A laptól értesüléseket átvenni csak előzetes egyeztetést követően lehetséges, úgy, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme